Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur – Nam Lyr thành cửa khẩu quốc tế.

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur – Nam Lyr thành cửa khẩu quốc tế.

Sắp có cửa khẩu quốc tế mới: nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur – Nam Lyr thành cửa khẩu quốc tế.

Nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur – Nam Lyr sẽ tạo điều kiện phát triển khu vực biên giới và phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh. Và đối với người dân việc này sẽ giúp họ về kinh tế gia đình nhiều hơn. Đối với những người làm dịch vụ vận chuyển như https://www.vclexpress.com cũng sẽ có được nhiều cơ hội làm việc hơn nữa.

Ngày 08/11 vừa rồi; tại thị xã Gia Nghĩa, diễn ra cuộc hội đàm giữa tỉnh Đắk Nông với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) về việc nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur (Việt Nam) – Nam Lyr (Cambodia) trở thành cửa khẩu quốc tế.

Hoạt động giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa liên tục tăng trong những năm qua và từ đầu 2018 đến nay đã đạt kim ngạch xuất khẩu > 205.000.000 USD

Tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Cambodia) nhận thấy việc nâng cấp 2 cửa khẩu này để phát triển nhu cầu người dân vùng biên giới; góp phần thúc đẩy kinh tế.

Nhưng hiện tại thông tin này 2 tỉnh mới cùng thống nhất đề nghị lên chính phủ để đồng ý nâng cấp chứ chưa được thông qua.

Chúng ta cùng chờ đợi thông tin tiếp theo để xem xem 2 cửa khẩu Đắk Peur (Việt Nam) – Nam Lyr (Campuchia) mới có thể nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

cửa khẩu Đắk Peur Nam Lyr

Viết một bình luận

Gọi ngay 0911 786 788