Hình ảnh, video thực tế vận chuyển hàng hóa tuyến Campuchia

Hình ảnh thực tế Hàng siêu trường siêu trọng

Hình ảnh hàng nguyên xe

Hình ảnh thực tế hàng lẻ hàng ghép

Video thực tế vận chuyển hàng

1 Lần nhận hàng lẻ ở Nguyễn Văn Trỗi

Hàng tiền chế đi Siem Reap

Máy dệt công nghiệp chuyển đi Phnom Penh

Hàng thiết bị công trình Nagaworld

Cẩu hàng đi KCN Phnom Penh

Cẩu Robot 200 tấn tại Mộc Bài – Bavet

Hàng lẻ hàng ghép về tới kho Phnom Penh

Gọi ngay 0911 786 788